Skip to content

Geef gehoor aan de herrie in je hart

Je voelt wat, maar kunt het misschien niet grijpen. Je vraag hoeft vooraf niet helemaal helder te zijn. Je wens om in beweging te komen, is voor mij genoeg. Gaandeweg ontdekken we wat werkt. Systemisch werken, transactionele analyse, NLP, karakterstructuren of lichaamswerk. Jouw vraag is niet vastomlijnd, mijn aanpak ook niet. Gaandeweg vinden we een vorm. Wat werkt, vlecht ik mee. 

methoden


Systemisch werk

Een familie of organisatie is een systeem van mensen. Hierin kunnen we ons vrij en verbonden voelen, maar ook gevangen en verstrikt. Deze bewustwordingsmethode brengt de posities in beeld die we innemen en maakt veranderingen in het systeem mogelijk.


Transactionele analyse

Een methode om je omgang met mensen effectiever te maken. Gaat uit van drie posities of ‘zijnswijzen’ waarop je kunt reageren op situaties en andere mensen. Vanuit de ouder, de volwassene of het kind.


NLP

Neuro Linguïstisch Programmeren gaat over het ontdekken ‘hoe’ jij de dingen doet die je doet en hoe je deze kunt veranderen. Hoe reageer jij (in communicatie en gedrag) op dat wat je waarneemt en hoe zou je dat effectiever of anders willen doen?


Karakterstructuren

We dragen allemaal - in meer of mindere mate - vijf 'maskers'. De beschrijving van deze maskers of basiskarakterstructuren geven inzicht in iemands karakter, aanleg, basisproblemen, onbewuste overtuigingen, levenswegkwaliteiten en nog veel meer.


Lichaamswerk

Veel mensen kroppen hun gevoelens op en negeren wat hun lichaam ze vertelt. Als je door Emotioneel Lichaamswerk weer gaat voelen, ervaar je via je lichaam met welke blokkades je leeft en welke patronen je hinderen in het contact met jezelf en anderen.